شرکت مهندسی توسعه نیرو و انتقال تفتان

بازدید ناظران پروژه PM تاسیسات و عمران امور انتقال اتوماسیون و رضوی

بازدید ناظران پروژه PM تاسیسات و عمران امور انتقال اتوماسیون و رضوی

جلسه حضور ناظران پروژه PM تاسیسات و عمران امور انتقال اتوماسیون و رضوی شرکت برق منطقه ای خراسان مورخ 1400/01/14

در تاریخ 14/01/1400 با حضور ناظران محترم امور انتقال اتوماسیون و رضوی شرکت برق منطقه ای خراسان ؛ بازدیدی از توانمندیها و تجهیزات شرکت متنانیر صورت گرفته و گزارشی از روند پیشرفت پروژه PM تاسیسات و عمران ارائه نیز ارائه گردید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.