شرکت مهندسی توسعه نیرو و انتقال تفتان

توسعه همکاری های شرکت تفتان و سوریه در حوزه برق

توسعه همکاری های شرکت تفتان و سوریه در حوزه برق

امیدواریم با توسعه همکاری های شرکت تفتان و سوریه در حوزه برق، بتوانیم دیگر نیازهای مردم سوریه در این بخش را با توان برادران ایرانی خود تأمین کنیم.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.