Welcome to Matna Niroo company.

four project

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89

اهداف طرح:

موقعیت جغرافیایی طرح:

فاز ۱: ظرفیت گازی ۳۰۷ مگاوات و ظرفیت بخار ۱۴۴ مگاوات (مجموع ظرفیت ۴۵۱ مگاوات) و راندمان ۵۸ 

فاز۲: ظرفیت گازی ۳۰۷ مگاوات و ظرفیت بخار ۱۴۴ مگاوات (مجموع ظرفیت ۴۵۱ مگاوات) و راندمان ۵۸

۳۰ ظرفیت گازی ۳۰۷ مگاوات و ظرفیت بخار ۱۴۴ مگاوات (مجموع ظرفیت ۴۵۱ مگاوات) و راندمان ۵۸ 

– بناب

پیمانکار اصلی:

فاز ۱ و ۲ matnaniroo

فعالیت های اجرایی طرح:

: صنعت برق کشورمان امروز در شرایطی است که رشد و تکامل بالایی به همراه داشته و از نظر وضعیت فنی بسیار ممتاز و عالی است و صنعت آبرومندی محسوب می‌شود، با این حال همزمان در اقتصاد برق دچار مشکلاتی هستیم. به عنوان مثال، هم‌اکنون نزدیک ۳۱۰ میلیارد کیلووات ساعت برق در سال تولید می‌کنیم که ارزش این مقدار برق در دنیا بیش از ۹۰ میلیارد یورو است، در حالی که در کشور ما این رقم کمتر از ۳ میلیارد یورو به فروش می‌رسد.

وی افزود: لازم است اقتصاد انرژی و البته اقتصاد جامعه و معیشت مردم درست شود و اتفاقاً از محل همین منابع می‌‎توان عمران و آبادانی ایجاد کرد، چرا که اندک صرفه‌جویی در مصرف برق و صادرات آن می‌تواند برای کشور ثروت بزرگی فراهم آورد، به گونه‌ای که با حدود ۲ درصد صادرات برق می‌توانیم بخش قابل توجهی از بودجه صنعت برق کشور را تأمین کنیم.

زمانهای کلیدی طرح:

تاریخ تنفیذ قرارداد: ۱۳۸۰/۰۴/۰۹

تولید ۳۰۷ مگاوات در روز: مرداد ۸۳ محقق می شود

پیش بینی تولید به ۳۰۷ مگاوات:  شهریور ۸۸ محقق شد

پیش بینی تزریق گاز به۳۰۷ مگاوات مکعب در روز: بهار ۱۳۸۹